راهنمای خرید

مهم:قبل از خرید راهنمای دانلود/خرید را مشاهده کنید و مطابق تصویر زیر عمل کنید

در هنگام خرید اگر ایمیل ندارید،در قسمت ایمیل،ایمیل schoolfiles99@yahoo.com  را بنویسید.