پکیج جزوات و نمونه سوالات آزمون استخدامی دبیری تربیت بدنی ( مناسب آزمون 1400)

پکیج جزوات و نمونه سوالات آزمون استخدامی دبیری تربیت بدنی ( مناسب آزمون 1400)

این مجموعه حاوی جزوات و نمونه سوالات آموزشی آزمون استخدامی آموزش و پرورش و مناسب برای دبیری تربیت بدنی می باشد.

دروس عمومی آزمون شامل:

زبان و ادبیات فارسی-معارف اسلامی- ریاضیات و آمار-هوش و استعداد-مهارت های هفت گانه کامپیوتر- زبان انگلیسی- اطلاعات عمومی

دروس تخصصی آزمون شامل:

 رشد و تکامل و یادگیری حرکتی-مبانی فیزیولوژی ورزشی-سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی-روش تدریس در تربیت بدنی-مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی

 جزوات و نمونه سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش نام مجموعه کاملی است که در این بخش می توانید آنرا دریافت نمایید. سوالات دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش مختص آزمون سال ۱۴۰۰ طراحی شده است و مطمئنا می تواند کمک بسیار زیادی به شما عزیزان داوطلب کند. البته این مجموعه در آزمون آموزش و پرورش سال ۱۳۹۹ بر اساس میزان دریافت داوطلبین با رتبه بسیار بالایی نسبت به تمامی وبسایت ها رتبه ۱ را به خود اختصاص داده و بی شک این مهم به همین راحتی به دست نیامده است. چرا که استفاده از اصل سوالات تخصصی استخدامی دبیر تربیت بدنی آزمون های سالهای گذشته در تمامی بخش های آن و قرار گیری اصل سوالات آزمون ۹۸ و ۹۹ در این بسته برای سال جاری همانند سال گذشته مجدد این مجموعه را متمایز نموده است.

نمای کلی فایل ها

محتویات کامل فایل استخدامی دبیری تربیت بدنی آموزش و پرورش سال ۱۴۰۰

 

سوالات استخدامی تخصصی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش

 1.  نمونه سوال استخدامی روش تدریس در تربیت بدنی
 2.  نمونه سوال استخدامی رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
 3.  نمونه سوال استخدامی مبانی فیزیولوژی ورزشی
 4.  نمونه سوال استخدامی سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
 5.  نمونه سوال استخدامی مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی
سوالات استخدامی تخصصی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش ( بخش تخصصی تولید شده ویژه آزمون ۱۴۰۰ + پاسخ )
  • ۱۲۰ سوال تخصصی روش ﺗﺪرﯾﺲ در ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ + پاسخ ( ۹۰ سوال برای خودآزمایی داوطلب می باشد )
  • ۳۳۰ سوال تخصصی رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ + پاسخ
  • ۳۹۰ سوال تخصصی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﺮﮐﺘﯽ + پاسخ ( 30 سوال برای خودآزمایی داوطلب می باشد )
  • ۳۹۰ سوال تخصصی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزﺷﯽ ۱ + پاسخ ( 90 سوال برای خودآزمایی داوطلب می باشد )
  • ۳۹۰ سوال تخصصی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزﺷﯽ ۲ + پاسخ ( 120 سوال برای خودآزمایی داوطلب می باشد )
  • ۳۳۰ سوال تخصصی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزﺷﯽ ۳ + پاسخ ( 30 سوال برای خودآزمایی داوطلب می باشد )
  • ۱۵۰ سوال تخصصی ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی در ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ + پاسخ  ( 30 سوال برای خودآزمایی داوطلب می باشد )
  • ۶۰ سوال تخصصی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ + پاسخ ( 30 سوال برای خودآزمایی داوطلب می باشد

درسنامه های تخصصی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش

 1. درسنامه تخصصی و کامل روش تدریس در تربیت بدنی
 2. درسنامه تخصصی و کامل رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
 3. درسنامه تخصصی و کامل مبانی فیزیولوژی ورزشی
 4. درسنامه تخصصی و کامل سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
 5. درسنامه تخصصی و کامل مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی
اصل سوالات تخصصی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش مختص سالهای ( ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶- ۱۳۹۷ + ۱۳۹۸ + ۱۳۹۹ )
 • ۴۰ سوال تخصصی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش سال ۱۳۹۹
 • ۵۵ سوال تخصصی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش سال ۱۳۹۸
 • ۷۰ سوال تخصصی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش سال ۱۳۹۷
 • ۷۰ سوال تخصصی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش سال ۱۳۹۶
 • ۷۰ سوال تخصصی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش سال۱۳۹۵
جزوات و سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش( بخش عمومی + پاسخنامه تستی )
 1. تعداد 600 عدد نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی + ( جزوه )
 2. تعداد 700 عدد نمونه سوال معارف اسلامی + ( جزوه )
 3. تعداد 500 عدد نمونه سوال ریاضیات و آمار + (  جزوه )
 4. تعداد 350 عدد نمونه سوال هوش و استعداد + (  جزوه )
 5. تعداد 630 عدد نمونه سوال مهارت های هفت گانه کامپیوتر + (  جزوه )
 6. تعداد 450 عدد نمونه سوال زبان انگلیسی + (  جزوه )
 7. تعداد 630 عدد نمونه سوال اطلاعات عمومی + ( جزوه )

سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش ( بخش عمومی + پاسخنامه تشریحی )

 1. سوال ادبیات فارسی  + پاسخ تشریحی
 2. سوال آمار  + پاسخ تشریحی
 3. سوال معارف + پاسخ تشریحی
 4. سوال ریاضی  + پاسخ تشریحی
 5. سوال زبان انگلیسی  + پاسخ تشریحی

بخش دفترچه سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش

 1.  دفترچه آزمون ۸۴ آموزش و پرورش
 2. دفترچه آزمون ۸۶ آموزش و پرورش
 3.  دفترچه آزمون ۸۹ آموزش و پرورش
 4.  استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۴
 5.  استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۵
 6. اصل دفترچه سوالات سال های ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ آموزش و پرورش
دفترچه سوالات استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی کشور / مناسب برای آزمون استخدامی دبیر تربیت بدنی
 1.  دفترچه سوالات استخدامی فراگیر اول / خرداد ۹۴ + پاسخ تشریحی
 2.  دفترچه سوالات استخدامی فراگیر دوم / اسفند ۹۴ + پاسخ تشریحی
 3.  دفترچه سوالات استخدامی فراگیر سوم/ آبان ۹۵ + پاسخ تشریحی
 4.  دفترچه سوالات استخدامی فراگیر چهارم / شهریور ۹۶ + پاسخ تشریحی
 5.  دفترچه سوالات استخدامی فراگیر پنجم / تیر ۹۷ + پاسخ تشریحی

 

بخش هدیــــه ایران سوال به خریداران بسته دبیر تربیت بدنی

 1. روش تدریس در تربیت بدنی
 2. رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
 3. مبانی فیزیولوژی ورزشی
 4. سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 
 5. مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی

۱۲۵ سوال تخصصی پیشنهاد اسکول فایلز موجود در این بسته ….

این بخش دارای بیش از ۱۲۵ سوال تخصصی است که همکارانمان بر روی این سوالات تاکید بسیار زیادی داشته و معتقدند که این سوالات در این آزمون تکرار خواهد شد.

4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *