دانلود دسته: ابتدایی

دانلود طرح درس سالانه ریاضی پایه سوم ابتدایی(word)

دانلود طرح درس سالانه ریاضی پایه سوم ابتدایی(word)

دانلود طرح درس سالانه ریاضی پایه سوم ابتدایی(word) دانلود طرح درس سالانه ریاضی پایه سوم ابتدایی(word) ویژه دبیران و دانشجو معلمانی که به دنبال بهترین طرح درس های سالانه کتاب مورد نظر می باشند. طرح درس ذکر شده در تعداد 2صفحه با فرمت word و قابل ویرایش تدوین شده است. نمایی از طرح درس فرهنگی […]

دانلود طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی(word)

دانلود طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی(word)

دانلود طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی(word) دانلود طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی(word) دبیران و دانشجو معلمانی که به دنبال بهترین طرح درس های سالانه کتاب مورد نظر می باشند. طرح درس ذکر شده در تعداد 3صفحه با فرمت word و قابل ویرایش تدوین شده است. نمایی از طرح درس […]

دانلود طرح درس سالانه علوم تجربی پایه سوم ابتدایی(word)

دانلود طرح درس سالانه علوم تجربی پایه سوم ابتدایی(word)

دانلود طرح درس سالانه علوم تجربی پایه سوم ابتدایی(word) دانلود طرح درس سالانه علوم تجربی پایه سوم ابتدایی(word) ویژه دبیران و دانشجو معلمانی که به دنبال بهترین طرح درس های سالانه کتاب مورد نظر می باشند. طرح درس ذکر شده در تعداد 5صفحه با فرمت word و قابل ویرایش تدوین شده است. نمایی از طرح […]