دانلود برچسب: جزوات و نمونه سوال علوم اجتماعی

پکیج جزوات و نمونه سوالات آزمون استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش ( کاملترین محصول استخدامی در کشور )

پکیج جزوات و نمونه سوالات آزمون استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش ( کاملترین محصول استخدامی در کشور )

مواد اعلام شده آزمون استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش ….. مواد تخصصی : روش تحقیق _ مبانی و جامعه شناسی _ نظریه های جامعه شناسی _ مفاهیم و حوزه های جامعه شناسی مواد عمومی : زبان و ادبیات فارسی _ معارف اسلامی _ هوش و استعداد _ مهارت های هفت گانه کامپیوتر _ […]